OPĆI  UVJETI POSLOVANJA  I  IZJAVA  O  PRIVATNOSTI – CROATERRA D.O.O.

 

Tvrtka Croaterra d.o.o pruža online usluge putem svoje internet stranice na domeni www.croaterra.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice Croaterra korištenjem internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s ovim općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje internetske stranice Croaterra u skladu s njima. Pravo korištenja

internet stanice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način Prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe ili se u njihovo ime predstavljati. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluge, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Croaterra d.o.o te prihvaća da tvrtka Croaterra d.o.o nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojih može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan i isključen.

Tvrtka Croaterra d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme, dostupnost, kao i opremu potrebnu za Nadalje, tvrtka Croaterra d.o.o može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s općim uvjetima poslovanja. Tvrtka Croaterra d.o.o poručuje korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slaže ili ako ima manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe

Ove internetske stranice. Također naglašavamo: zabranjena je prodaja alkohola i alkoholnih proizvoda maloljetnim osobama pristup ili korištenje stranica.

 

Tvrtka Croaterra d.o.o zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne najave ( obavijesti) ukoliko to smatra potrebnim ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih općih uvjeta poslovanja i/ ili izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u općim uvjetima poslovanja i izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih općih uvjeta poslovanja odnosno izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove.

Tvrtka Croaterra d.o.o nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove internetske stranice.

Ova internet stranice privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim općim uvjetima poslovanja. Korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran ili opscen, ili na neki drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Croaterra d.o.o sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti ovu internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe na ovim stranicama.

Svi materijali koji se nalaze na internetskoj stranici Croaterre d.o.o ekskluzivno su pravo tvrtke Croaterra d.o.o ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE ILI MJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE Croaterra D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO.

Kršenje općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ ili do kaznenog progona, Protein počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravima, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući ali bez ograničenja na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica croaterre d.o.o a u skladu sa propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice ili na koji način iskorištavati bilo koji sadržaj u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispitivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravima samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Croaterra d.o.o. i nositelja autorskih prava.

Korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog pismenog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Croaterra d.o.o nema nikakve obaveze izvješćivati korisnika ili mu pomagati odraditi dali je neki materijal podložan autorskom pravu. KORISNIK JE JEDINO ISKLJUČIVO ODGOVORAN ZA ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI POVREDAMA AUTORSKIH PRAVA, ZLOUPORABOM ŽIGAILI DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ILI BILO KAKVIH PROBLEMA NASTALIH U VEZI S OBJAVOM TIH MATERIJALA. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetskih stranica, korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Croaterra d.o.o vremenski i

prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelost). Korisnik također daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja spremanja ili reprodukcije tog materijala njima za vlastitu uporabu. Time korisnik daje pravo tvrtki Croaterra d.o.o mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji korisnik učini dostupnim na internetskoj stranici Croaterra d.o.o.

 

Korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice Croaterra d.o.o isključivo odgovornost korisnika tako da tvrtka Croaterra d.o.o ne jamči (1) za POSLJEDICE KJE NASTAJU UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE,(2) ILI ZA TOČNOST ,POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE OD STRANE KORISNIKA.

 

ODGOVORNOST KORISNIKA ODNOSI SE NA SVE ŠTETE ILI MOGUĆE OZLJEDE UZROKOVANE BILO KAKVOM GREŠKOM,IZUZEČEM, PREKIDOM, BRISANJEM, KVAROM, KAŠNJENJEM U RADU ILI PRIJENOSU, RAČUNALNIM VIRUSOM, PREKIDOM UKOMUNIKACIJSKOJ LINIJI, KRAÐOM, UNIŠTAVANJEM ILI NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM, PROMJENAMA ILI ZLOUPORABOM ZAPISA, RASKIDOM UGOVORA, NEPRIKLADNIM PONAŠANJEM, NEMORALOM ILI BILO KAKVOM DRUGOM RADNJOM.

 

Korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Croaterra d.o.o nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od štete koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku. Ni u kojem slučaju tvrtka Croaterra d.o.o neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog mogućnosti korištenja ove internetske stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

 

Uz prethodno navedene uvjete tvrtka Croaterra d.o.o neće biti odgovorna bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netočnost ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za korištenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizlaze. Croaterra d.o.o neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Croaterra d.o.o nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetsku stranicu. Tvrtka Croaterra d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili ukidanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan za internetsku stranicu i tvrtku Croaterra d.o.o.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, recenzije, ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na internetskoj stranici Croaterre d.o.o i na Croaterra d.o.o stranicama društvenih mreža javne, a ne privatne prirode i da stoga djelatnici tvrtke Croaterra d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije korisnika bez znanja istih korisnika i njihovog eksplicitnog dopuštanja.

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Ova izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni prilikom dolaska na stranicu www.croaterra.hr, prilikom vašeg razgovora s nama, tijekom rješavanja prigovora ili problema s kojima ste se susreli prilikom posjeta stranici www.croaterra.hr, pri procesu kupnje prilikom kreiranja osobnog profila i registracije kupca internet stranice Croaterra d.o.o. te pri procesu registracije korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama internet stranice Croaterra d.o.o. ili prilikom prijave korisnika na primanje prilagođenih obavijesti o našim novim ponudama i akcijama. Detaljnije o obradama i svrhama u koje obrađujemo vaše podatke pročitajte u ovoj izjavi.

 

Također, ova izjava o privatnosti se odnosi na druge procese obrade koji su posredno ili neposredno povezani sa vašim posjetom Internet stranici www.croaterra.hr odnosno sa vašom kupnjom. Croaterra d.o.o., Strmec Stubički 52, Stubičke Toplice kao pružatelj usluga internetske stranice www.croaterra.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca odnosno korisnika, a posebice opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Croaterra d.o.o., Strmec Stubički 52, Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Croaterra d.o.o.) obraduje osobne podatke.

Za sva pitanja koja vas zanimaju vezano uz ovaj dokument odnosno ako imate pitanja u vezi osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka info@croatera.hr

Upućuju se kupci internet stranice Croaterra (u daljnjem tekstu: kupci) odnosno korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama Croaterre d.o.o. (u daljnjem tekstu korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Croaterra prikuplja i obrađuje u koju svrhu temeljem koje pravne osnove s kim ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodite koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Klikom prilikom registracije kupca odnosno prijavom na internet stranici Croaterra od strane korisnika primatelja obavjesti o proizvodima i akcijama Croaterre, kupci odnosno korisnik potvrđuje da je pročitao razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova izjava utvrđuje.

 

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Croaterra putem internet stranice www Croaterra.hr i na kojem pravnom osnovu?

 

Prilikom registracije osobe za kupce Croaterra internet stranice, Croaterra će od budućeg kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime, prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka. Uz navedene podatke trenutno kad pristupite stranici www.croaterra.hr prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se također smatra osobnim podatkom. Kupac odnosno korisnik unosom svojih osobnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca na internet stranici www.croaterra.hr. Obrada vaših osobnih podataka u ovom slučaju je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

Kao kupac odnosno korisnik nakon registracije na www.croaterra.hr moći čete kreirati osobni profil u kojem ćete izabrati koje podatke želite da vam obrađujemo, a sve u svrhu prilagodbe sadržaja naših ponuda i usluga.

Našim kupcima odnosno korisnicima želimo pružiti ono što njima najviše treba i ono što oni žele. Prilikom popunjavanja profila moći čete nam ustupiti sljedeće podatke: ime, e-mail adresu, primarnu adresu budućih narudžbi; broj telefona, podatke o proizvodima koji vas zanimaju, a koje želite spremiti u košaricu, podatke o vašim interesima, ljubimcima, članovima obitelji, čime se bavite i sve što vs zanima, slobodno vrijeme (sport, kućanstvo ,lifstyle, tehnologija, vrtlarstvo, uređenje doma ili nešto treće), dob, spol. Uz sve navedeno u vašem profilu ćete moći urediti privole. Moći ćete nam dati privole za korištenje kolačića koji nam pomažu za izradu analitičkih izvješča te za korištenje kolačića koji nam pomažu pri kreiranju prilagođenih sadržaja i ciljano oglašavanje. Nakon unosa podatakai i/ili odabira kolačića Croaterrei naši oglašivački partneri korist će vaše podatke za personalizirano oglašavanje u odnosu na usluge koje nudimo. Croaterra u svrhu prilagođavanja (personaliziranja) usluga i promocija koristi internetske tehnologije uobičajene i prisutne na tržištu. Ukoliko ne želite da vam pružimo uslugu ciljanog oglašavanja odnosno ukoliko ne želite da vam pružamo samo oglašavanje i ponude koje su relevantne za vas ne morate popuniti svoj profil, ne morate dati privolu u odnosu na kolačiće koji se tiču analitičkih kolačića.

 

Na Croaterra možete kupiti kao gost bez registracije. U ovom slučaju Croaterra će prilikom kupnje obrađivati vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, adresa dostave (u slučaju da ste odabrali dostavu na adresu dostavnom službom), podaci o kartici. Obrada vaših osobnih podataka nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac stranka ili neko ko bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

 

Nudimo vam da adresu dostave spremite za buduće kupnje u tom slučaju aktivnom radnjom čete spremiti adresu kako bi ju naš sustav zapamtio i spremio sukladno vašem odabiru. Dakle primarnu adresu dostave možete spremiti i upotrijebiti adresu kasnije i ukoliko se predomislite možete ju promijeniti također i pohraniti u našem sustavima podataka o plaćanju kako biste kasnije jednostavno ostvarili kupnju na www.croaterra.hr.

 

Prilikom registracije osobe za korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Croaterra internet stranice što podrazumijeva primanje obavijesti putem e-pošte, SMS ili Viber poruke (newsletter), Croaterra će od budućeg korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu, odnosno broj telefona. Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na internet stranici www.croaterra.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti e-mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svog broja telefona, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@croaterra.hr.

Naši kupci newsletter odnosno druge obavijesti mogu primiti i na osnovi legitimnog interesa. Newsletter te obavijesti nude inspirativni sadržaj, primjerice aktualne informacije o robnim markama, trendovima, ponudama, prodaji, kategorijama naših proizvoda, promotivnim cijenama, proizvodima na vašem popisu želja; ankete kako bismo saznali vaše mišljenje kao naš kupaca odnosno korisnika, na primjer jesu li vam se svidjeli kupljeni predmeti; prilagođene preporuke proizvoda ako na temelju vaših prethodnih narudžbi i vaših navika pregledavanja pretpostavimo da bi vas oni mogli zanimati.

 

Croaterra automatski prikuplja osobne podatke s vašeg računala, a postoje i situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internet stranicu www.croaterra.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koriste kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu Croaterre stranicama koje su vam prikazane. Croaterra preporuča kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun internet stranice www.croaterra.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obaveze da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost neće vam biti dopušteno uključivanje u istu jer bez traženih podataka aktivnosti neće biti tehnički provediva.

Prethodno navedene kategorije osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na www.croaterra.hr putem skočnog prozora ili na temelju legitimnog interesa. Potonje smo u slučajevima kad se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje www.croaterra.hr.

 

Prilikom osobnog preuzimanja robe na adresama gdje je Croaterra omogućila osobno preuzimanje robe, Croaterra će od osobe koja je pristupila preuzimanju (kupca ili preuzimatelja koji preuzima za kupca) zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime te OI ili OIB ili drugi identifikacijski broj sa osobnog identifikacijskog dokumenta koji osobe koja preuzima robu ima kod sebe.

Croaterra će također zatražiti na uvid taj osobi identifikacijski dokument (npr. osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) kako bi uvidom u njega bio utvrđen identitet osobe koja preuzima robu. Identifikacijski dokument neće biti kopiran niti na bilo koji drugi način pohranjen. Ovaj uvid o osobni identifikacijski dokument nužan je iz razloga što Croaterra mora sa sigurnošću znati kome prodaje robu iz skladišta te povezati izdanu robu, dokument o preuzimanju s transakcijom kupnje robe. Nakon uspješne identifikacije osobe koja preuzima robu, ovlaštena osoba vratit će osobni identifikacijski dokument i pristupiti ispitivanju potvrde o preuzimanju robe u koji će upisati ime i prezime osobe koja preuzima robu i njezin OI ili OIB ili drugi identifikacijski broj sa osobnog identifikacijskog dokumenta u koji je izvršila uvid.

Ako je u pitanju osoba koja preuzima robu za pravnu osobu nužno je da ta osoba posjeduje žig te pravne osobe bez kojeg joj neće biti moguće izdati robu. Kupac potpisuje da je preuzeo pošiljku digitalnom potpisu na tablet, laptop ili kom drugom uređaju. Potvrda o preuzimanju robe se sprema u digitalnu arhivu Croaterre i čuva 11 godina jer je u kategoriji računovodstvenog dokumenta. Ova potvrda se može ispisati na zahtjev kupca. Croaterra omogućava i preuzimanje kupljene robe u kontejnerima i paketomatima. Prilikom prikupa radi vaše sigurnosti ali i radi adekvatnog izvršenja ugovora te dostavlja i preuzimanja kupljene robe Croaterra koristi sustav videonadzora. Sustav video nadzora neće zahvaćati okoliš odnosno javnu površinu u blizini paketomata već samo paketomat i vas kao korisnika i odnosno kupca. Fotografija i snimka iz sustava videonadzora pohranjivat će se 6 mjeseci. Automatsko brisanje nastupa u trenutku kada se popuni medij na kojem se snimke videonadzora pohranjuju ili protekom 6 mjeseci od nastanka snimke. Detaljnije o korištenju sustava videonadzora se može pročitati u pravilima o korištenju videonadzora koji zajedno sa drugim internim aktima čine sveobuhvatne politike zaštite privatnih i osobnih podataka voditelja obrade. Samo ovlaštene osobe voditelja obrade mogu pristupiti snimkama.

Croaterra kao voditelj obrade putem sustava videonadzora obrađuje vaše osobne podatke kao što su snimke vašeg lika, način hoda, fizionomiju, glas i dr. Vaši osobni podaci obrađuju se u ovom slučaju temeljem zakona i legitimnog interesa. Korištenje sustava videonadzora dio je naših sigurnosnih politika. Videonadzor koristimo radi smanjenja rizika od razbojstva, provala, nasilja, krađe i sličnih događaja koji mogu uzrokovati štetu u odnosu na vas kao korisnike, ali i na Croaterra kao voditelj obrade.

 

Ukoliko komunicirate s nama, pitate nas nešto o proizvodima ili pišete recenzije proizvoda, bilo telefonom, poštom, putem društvenih mreža, obrazac za kontakt morate znati da prikupljamo sadržaj vaše komunikacije ili vaše podatke kao što je IP adresa, trak ID, lokacija, nadimak ili ime koje je vezano uz registracijski obrazac odnosno ”moj profil”.

 

Snimamo telefonske razgovore kada zovete našu korisničku podršku. Obavijest o snimanju dobit ćete prilikom stupanja u razgovor s našim zaposlenicima koji rade na poslovima korisničke podrške. Obrada podataka tijekom snimanja je nužna kako bismo izvršili svoje obaveze koje imamo prema vama, ali kako bi izvršili svoje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa.

 

Croaterra vam je omogućila prikupljanje kupljenih proizvoda (paketa) na različitim lokacijama. Prilikom prikupa vidjet ćete oznake za korištenje sustava videonadzora. Koristimo sustav videonadzora radi zaštite i sigurnosti. Sustav videonadzora je dio naših sigurnosnih politika.

 

Croaterra organizira nagradne igre i organizira različite promotivne kampanje. Ako sudjelujete u kampanji koju nudimo (npr. Nagradna igra) ili ankete (npr. anketama o zadovoljstvu kupaca i sklopu istraživanja tržišta), zamolit ćemo vas da navedete podatke o sebi. Na primjer u slučaju organiziranja nagradnih natječaja uobičajeno od vas tražimo vaše ime i e-mail adresu kako bismo vas mogli obavijestiti o ishodu nagradnog natječaja ili vam poslati nagradu koju ste osvojili. Za neke kampanje i ankete možemo od vas zatražiti i dodatne informacije. To može biti slučaj na primjer ako kampanju vodimo s poslovnim partnerom koji treba podatke o vama kako bi vam mogao dostaviti nagradu. Ne morate brinuti ukoliko i dođe do dijeljenja podataka s našim poslovnim partnerima uvijek ćemo vas posebno obavijestiti o obradi podataka, rokovima i načinu na koji ćemo ih koristiti.

 

Redovito objavljujemo i dijelimo sadržaj, ponude i preporuke za naše usluge i proizvode na društvenim mrežama. Uz svaku interakciju na društvenim mrežama operateri odnosno pružatelji usluga društvenih mreža bilježe vaše ponašanje korištenjem kolačića i sličnih tehnologija. Pružatelji usluga odnosno operateri društvenih mreža mogu pogledati opće statistike o interesima i demografskim karakteristikama (kao što su dob, spol, religija) publike stranice obožavatelja stoga dolazi do obrade podataka. Ako koristite društvene mreže, vrstu, opseg i svrhe obrade podataka na društvenim mrežama prvenstveno obrađuju operateri društvenih mreža te vas molimo da podesite na društvenim mrežama svoje postavke. Croaterra će obrađivati u sklopu ove obrade samo podatke ukoliko nam se obratite s nekim pitanjem ili komentarom na društvenim mrežama, sudjelujete u nagradnom natječaju ili sl.

 

Kupci korisnici Croaterra usluga i proizvoda često koriste internetske i mobilne usluge pri čemu je neizbježno generiranje i obrada tehničkih podataka kako bi vam pružili sadržajnu i pristupu” koji od nas očekujete i kako bi se isti mogao prikazati na vašem uređaju. Te podatke zajednički nazivamo ”podaci o uređenju i pristupu”. Podaci o uređenju i pristupu kreiraju se svaki put kada se koristi mrežna i mobilna usluga. Nije važno tko je pružatelj usluga. Podaci o uređaju stoga nastaju, na primjer kada koristite – web stranice,,,,aplikacije,,,,,,,

⸺stranice obožavatelja,,,,⸺kad se zablježi vaša interakcija vezana za newsleter,,,,⸺usluge temeljene na lokaciji. Dakle s jedne strane Croaterra prikuplja podatke o uređajima i pristupu s mrežnih mobilnih usluga koje nudi sama Croaterra(npr .web shop), s druge strane, Croaterramože primitipodatke o uređajima i pristupiti podacima s internetskih mobilnih usluga drugih društva, pod uvjetom da su to društveni mediji ili oglašivačiki partneri društva Croaterra ilikao sudjeluju u istim mrežama mrežnog oglašavanja(npr.”Google-ova mrežaza oglašavanje”) Podaci o uređaju i pristupu uključuju sljedeće kategorije

—-opće informacije o uređaju,poput podataka o vrsti uređaja,verziji operativnog sustava, postavkama konfiguracije ( npr. Jezične postavke,dopuštanja sustava),informacijama o internetskoj vezi ( npr. Naziv mobilnemreže,brzine veze) i korištenoj aplikaciji ( npr.naziv i verzija aplikacije).—podatke za identifikaciju (ID-ovi),poput ID-a sesija, ID-a kolačića,jedinstveni identifikacijski brojevi uređaja (npr. Google-ov ID oglašavanja,Apple Ad-ID),ID-ovi računapružatelja treće strane ( ako imate društvenedodatke ili društvene prijave) i druge uobičajene internetske tehnologijekako bismo mogli prepoznati vaš web preglednik, uređaj ili određenu instalaciju aplikacije. Primjer, ako aktivirate uslugu push obavjesti dodjeliti će vam se nasumično generirani jedinstveni push ID za identifikaciju. Kasnije čemo poslati push ID zajedno s push obavjestima na push server kako bi mogao uputiti obavjest ispravnom primatelju, tj. Vašem uređaju.

 

U koju svrhu Croaterra prikuplja i obrađuje Osobne podatke??

 

Croaterra prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca inernet stranice wwwcroatera.hr usvrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti kupaca koji pristupaju internet stranici Croaterra , realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe kupcu ,komunikacije skupcom, eventualnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo iautomatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprijed1ivali svojeprocese u interesu kupaca , kako bi ponuda za kupca bila individualna te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama kupca. Croaterra prikuplja i obrađuje osone podatke korisnika primatelja obavjesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavjesti, poziva za sudjelovanje u nagradnih natjećaja putem e-meile, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkig profila s ciljem individualnog primanja obavjesti , istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. Uz sve navedene svrhe, moramo vas obavjestitida vaše podatke koristimo i u svrhu određenih cikjanih skupina naših kupaca odnosno korisnika. Da bismo vas grupirali u određene skupine s ciljem prilagođavanja sadržaja vaših interesa , analiziramo podatke o korištenju i ponašanju kupaca naših korisnika, podatke istraživanja tržišta koja primjenjujemo na korisničke podatke koje bilježi

 

Croaterra te pritom posebnouzima u obzir podatke ,pseudonimizirane ili anomizirane o vasoj kupnji , povjest pretraživanja ,interesima, demografskom profilu kao i podatke o uređajima i pristupima. Primjer: Ciljana skupina može biti ; “ ŽENE između 25 i 35 godina kojebsu modno svijesne zainteresirane za sport ,kuhinju,hranu itd.” Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podatci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina uklonit ćemo ih bez odgađanja svi mlađ od 16 godina ne smiju koristiti www.Croaterra. Hr. internetsku stranicu. Niti jedan diointernetske stranice Croaterra nije dizajniran da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim karticama

 

Croaterra u trenutku plačanja na internet stranici www Croaterra hr kao uvjet plačanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupcapodatke za aktivaciju procesaplaćanja putem trgovsčkog društva corvus pay d.o.o. Buzin , buzinski prilaz 10, pružatelja usluga procesiranja i naplate

( kreditnih i debitnih kartica,) ugovornog partnera Croaterra izvršitelja obrade podataka , u gore navedenu svrhu osobni podaci kupca ( ime prezime, adresa kupca ,podaci s kartice kupca) su privremeno pohranjeni kod Corvus P ay d.o.o. Buzin , buzinski prilaz 10 koji te podatke pohranjuje u skladu sa PCI DSS sertifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka . Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom klikom na link “ plati”

Croaterra ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobnepodatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartice. U slučaju da vas zanimaju detalji oko vaših osobnih podataka prikupljenih u spomenutu svrhu mole se kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane Curvus Pay d.o.o. Na internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja https:// www.corvuspay.com/politika-zastite-osobnih-podataka/.

Croaterra upozorava kupce da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.www.croaterrra.hr internet stranica omogućava kupca plaćanje putem Corvus Wallet-a.Corvus Wallet je zaseban servis za plaćanje i pohranu kartičnih podataka u vlasništvu Corvus Pay d.o.o.o.

Kaki kupac mogao koristiti ovu uslugu ,mora se registrirati u procesukupovine ili biti prethodno registriran na servis Corvus Wallet.

Croaterra ni u jednom trenutku ne raspolaže , ne prikuplja niti obrađujepodatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica putem Corvus Wallt-a. Upućuju se kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka vezanih za Corvus Wallet od strane Corvus Pay d.o.o. Na internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja: https:/www.corvuspay.com/politika- zastite-osobnih-podataka/

 

 

Obrada osobnih podataka prilikom pružanja personaliziranih i prilagođenih usluga

 

Razvoj i pružanje personaliziranih odnosno prilagođenih funkcionalnosti i uslugu za vas od iznimne nam je važnosti,naravno ukoliko vi to kao naši kupci i korisnici žele. Bez obzira na mjesto ,vrijeme i opremu koja se koristi, nudimo vam, u odred1enim slučajevima kad nam date suglasnost za navedeno, individualno iskustvo kupnje i ponudeu prilagođenu vašim individualnim interesima. Obrada vaših podataka radi personalizacije našihusluga stoga može biti sastavni dio usluge u Croaterra. Primjeri: kadapretražujete proizvode na wwww.Croaterra.hr možemo spremati vaše unose za pretraživanje. To znači da vam prvo možemo pokazati rezultate koji će vam vjerovati biti osobito relevantni tijekom sljedećih pretraživanja naweb mjestu www. Croaterra.hr kada proizvod dodate u košaricu, možemo vam dati preporuke za odabir drugih proizvoda na temelju vaših prethodnih narudžbi i povrata. Ako ste se pretplatili na naš besplatni newsletter,možemo vam predstaviti i prikazati proizvode koji odgovaraju vašim prethodnim narudžbama. Također možemo uzeti u obzir vaše prethodne narudžbe prilikom predlaganja proizvoda koji odgovaraju vašim željama za kupnju. Croaterra vam želi pretstaviti atraktivne ponude i popuste prilagod1ene vašim preferencijama i interesima. Dakle ,analizu vaših interakcija na našoj internet stranici ili društvenim mrežama također možemo koristiti za kreiranje i pretstavljanje oglasa i ponuda ( popusta)prilagod1enih što je više moguće vašim željama i očekivanjima, što može utjecati na vaše potrošačke odluke. U pravilu, što češće koristite naše usluge i kupujete naše proizvode, to ćemo bolje promocije i iznenađenja moći pripremiti samo za vas. Suglasnošću odnosno

 

privolom namomogućujete sve prethodno navedene aktivnosti odnosno obrade, osobitoističemo pripremanje ponuda i popusta na temelju analiza vaših mrežanih aktivnosti na www.Croaterra .hr

 

S kojim primateljima Croaterra dijeli osobne podatke?

 

Croaterra neće dijeliti osobne podatke kupaca odnosno korisnika s drugim stranama osim u niže navedenim slučajevima i situacijama kad to pozitivni propisi zahtjevaju. Croaterra će kada to zahtjeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda/ usluga po narudžbi kupaca ili kada to zahtjeva važeći pozitivni propisi RH podijeliti osobne podatke kupca sa:

 1. Pružateljima usluge distributive robe s kojima ima trajni ugovor te u tusvrhu ispunjavanja naružbi,isporuku robe,slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.Pružatelji usluga distribucije može od osobe koja jepristupila preuzimanju zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument ( npr. Osobna iskaznica, Putovnica, vozačka dozvola) u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe a sve u svrhu realizacije usluga isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako osoba koja je pristupila preuzimanju odbije dati ove podatke, roba mu biti uručena.
 2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da kupac podnese prigovor reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži usluguservisa proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije popravka , servisiranja ili pregleda kupljenog proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
 3. Sponzorima nagradnih natjećaja u procesu prodaje nagrade dobitniku nagrade, kada Croaterra koja je organizator nagradnog natječaja upravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.
 4. Corvus Pay d.o.o. Buzin, Buzzinski prelaw 10 OIB43069653701 koi jepružatelju usluge on-lineautorizacije u svrhu procesiranje transakcije koje je inicirao kupac/ korisnik usluge croaterre prilikom kupnje robe ili usluge na stranici www.Croaterra.hr. U ovom slučaju dijele seosobni podaci: ime, prezime ,e- mail adresa, broj mobitela, adresa,poštanski broj,grad, država. Obrada može trajati najdulje 13 mjeseciod dana provođenja pojedine transakcije odnosno dana terećenja.
 5. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer Croaterra je temeljem zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveznik izdavanja e- račua.U tu svrhu sklopilo je ugovor o ovlaštenim pružateljem usluge-informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e- računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje Croaterra izdaje pravnim osobama i kojom ćeprilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba , od strane ovlaštenog pružatelja usluga informacijskogposredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu ,u svrhu dostave

 

elektroničkih računa. Ukolikon je ta službenaadresa koncipirana na način da sadrži osobno ime,pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.

 1. Pravim subjektima koji nam pomažu u pokretanju našeg web mjesta te nas podržavaju u marketinškim kampanjama, servisiraju našsoftver,pružaju podršku rad naših ICT alata i sustava, kao pravih subjekata koji nam pomažu u pružanju pravnih usluga koje su u tijeku,obavljanje revizija itd.
 2. Sciljem kvalitetnog 3D prikaza proizvoda,a sve kako bismo kupce i korisnike bolje informirali o proizvodu, te kao bi se bolje upoznali sproizvodima koje mu nudimo i donjeli odluku o kupnji na temelju legitimnog interesa,koristimo usluge treće strane BINKES B:V nederland O opčim uvjetima treće strane, samostalnog voditelja obrade, i o njihovim pravilima privatnosti saznajte više na https:// binkes3d.com/terms/. Važno nam jee da znate da se prilikompružanja navedene usluge na koriste kolačići te da su vaši podacisigurni.

 

OBAVJEST O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA U PAKETOMATIMA

 

Croaterra d.o.o Buzinski prelaw 10,10000 Zagreb ( dalje u tekstu: Voditelj obrade;Croaterra) obavještava kupce( dalje u tekstu: ispitanike) o korištenju sustava video nadzora u i oko postavljenih paketomata. Sustav videonadzora u skladu je s važećim zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i Općom uredbom (EU) o zaštiti osobnih podataka.Videonadzor provodi i o njemu se brine Croaterra d.o.o. Strmec stubički 52 stubičke Toplice. Sustav video nadzora neće zahvaćati okoliš već samo paketomat i vas kao ispitanika.

Fotografija i snimka iz sustava videonadzora pohranjivat će se G. mjeseci. Automatsko brisanje nastupa u trenutku kada se popuni medij na kojem se snimke videonadzora pohranjuju ili protekom G mjeseci od nastanka snimke . Detljnje o korištenju sustava videonadzora se može pročitati u pravilima o korištenju videonadzora koji zajedno sa drugim internim aktima čine sveobuhvatne politike zaštite privatnosti osobnih podataka voditelja

obrade .Samo ovlaštene osobe voditelja obrade mogu pristupiti snimkama.

 

 

Koje podatke o ispitaniku obrađuje voditelj obrade?

Croaterra kao voditeljobrae putem sustava videonadzora obrađuje vase osobne podatke kao što su snimke vašeg lika, hoda ,fizionomiju glas i dr.

Obrađujemo vaše osobne podatke temeljem zakona i legitimnog interesa.Korištenje sustava videonadzora dio je naših sigurnosnih politika.Video nadzor koristimo radi smanjenja rizika od razbojstva , provala ,nasiljakrađa i sličnih dogadđaja koji mogu uzrokovati štetu u odnosu na ispitanike ali i voditelja obrade vaših osobnih podataka. Vaši osobni podaci neće se obrađivati u druge svrhe osim ako je to neophodno za poštivanje zakonskih

obaveza( npr.za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona) ili ako je obrada na drugi naćin propisana važećim propisima. U slučajiu uporabe podataka u druge svrhe voditelj obrade dat će vam drugu obavjest

Prava ispitanika:

Vaša prava su sljedeća : pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade pravo na prigovor.Ako smattrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnjeti pritužbu agenciji za zaštitu osobnih podataka. Some se uvjek možete obratiti

 

Sve informacijeo vašim pravima možete saznati i kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka na info@Croaterra.hrstalo mam je do vaše sigurnosti i zaštite vaše privatnosti stoga vas obavještavamo da korištenjem usluge “paketomat “ dolazi do obrade vaših podataka. Voditelj obrade je Croaterra i našeg službenika za zaštiu podataka možete kontaktirati na

 

voditelj@Croaterra.hr više o vašim pravima osobito na pristup ipravo na brisanje pročitajte na https//www.Croaterra.hr/hr/izjava -o -privatnosti

 

Podaci koje vam prikuplja Google LLC

Croaterra koristi usluge koje pruža tvrtka GoogleLLC njena povezana društva uključujuči You tube, Android i usluge koje pružaju na web-lokacijama trečih strana , primjerice uslugae oglašavanja ( dalje u tekstu :Google).

Ova se pravila primjenjuju na usluge koje imaju zasebnea pravila o privvatnosti te se to ne odnosi i njih nisu uključena Croaterra pravila o privatnosti , međutim sukladno propisima vezanihm uz zaštitu osobnih podataka Croaterra je dužan obavjestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja google LLC pružajući usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.podaci koje google prikuplja uključuje jedinstvene identifikature, vrstu i postasvke uređaja, operativni sustav ,podatke o mobilnim mrežama koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.nadalje google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s google uslugama, uključujući IP

adresu ,izvješče o rušenju , aktivnost sustava te datum ,vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.

Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na vašem uređ aju konaktira google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine PLAY ili kada usluga provjerva jesu li dostupne automatskea ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaje google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama .to uključuje podatke kao što su vrsta uređaja , naziv mobilnog operatera , izvješče o rušenju iaplikacije koje ste instalirali.

 

 1. Podaci o vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Gogogle prikuplja kako bi vam na temelju njih primjeriice preporučili videozapis na You Tube u koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

-pojmove koje tražite

-videozapise koje gledate

-prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njim

-podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio značajki

-aktivnosti kupnje

-osobe s kojima komunicirate i dijeljite sadržaj

-aktivnosti na web – lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge

-povjest pregledavanja u Crome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, googlemože prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaši telefonski brojevi, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme ,datum poziva i poruka, trajanje poziva,

 

podatke o o usmjeravanju i vrste poziva. Na svojem google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

 

 1. Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Gogle prikuplja kada upotrebljavate specifične google usluge.vaša se lokacija može odrediti uz različite razinepreciznosti na temelju:

-GPS-a

-IP adrese

-podataka senzora na uređaju

-podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su WI-FI pristupne točke,mobilni odašiljači i uređaji s omogučenim Blutoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora.

Na primer,ako se vaše ime posavi u lokalnim novinama, google-ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

Van je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujučimarketinške partnere koji pružaju podatke o mogučim korisnicima google poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga iztraživanja u njihovo ime.

 

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

Vaše podatke google može upotrijebiti kako bi osigurao ispravan rad usluge, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, google upotrebljava analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, GOOGLE analizira podatke o vašim posjetima google-ovim web lokacijama te upotrebljva i podatke o oglasima s kojima ste s kojima ste stupili u interakciju.

Had posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google analytiks ,Google i korisnik Google Analityksa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostimana drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju google usluge oglašavanja . Prikupljene podatke kao što je adresa elektroničke pošte, google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer može vam poslati obavjest ako otkrije sumnjivu aktivnost,,,primjerice pokušaj prijave na vaš google račun s neuobičajene lokacije ili vas može obavjestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanijima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate google , google evidentira zapis o zahtjevu radi rješavanja vaše poteškoče.

 

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenoh rezultata pretraživanja, prilagod1enih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje google analizira i radi otkrivanja zlouporabe kao što su neželjeni ili zlonamjerni ili nwzakoniti sadržaj . Za prepoznavanje uzoraka u podacima google se služi i algoritmima .

Na primjer google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u fazama za koje tražite prijevod . Za gore opisane svrhe google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja .Ovisno o postavkama vašeg računa , vaša aktivnost na drugim web -lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja google- ovih usluga i oglasa koke google prikazuje.

Aka drugi korisnici već imaju vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke,google im može prikazati vaše javno vidljive podatke google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.

 

 

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje google prikuplja o vama i Načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošču : 1.Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.

 1. Posjetite stranice provjera postavki privatnosti, upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.

 

Had ste prijavljeni ,uvjek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate.

 

 1. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pogledati podatke koje se spremaju na vaš google račun i upravljati njima.

 

Na vašem google računu dostupne su sljedeće kontrole:

 1. Kontrola privatnosti
 2. Kontrole aktivnosti

Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun.

 1. Postavke oglasa

Upravljanje postavkama ogla koji vam se prikazuju na google-u te na web- lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s google-om. Možete izmjeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti iliisključiti određene usluge oglašavanja.

 

 1. Google vam omogučava da upravljate podatke koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.
 2. Dijeljenje preporuka putem Google-a

Odaberite hoče li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao

što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

 1. Informacije koje dijelite.

Odredite s Kim ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na G oogle-u+.

 1. Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka. Na stranici moja aktivnost možete pogledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašem uporabom gogle-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti google Pleyu.

Soju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

 1. Uslugu Google nadzorne ploče.
 2. Putem GOOGLE nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezni s određenim proizvodima.

 

Vaši osobni podaci

 

 1. Upravljatesvojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.

Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka. Postavke YouTube-a:pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja naYouTube- u i povjest gledanja na YouTube-u.

 1. Postavkama ogles upravljate na web lokacijama i aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s google-om.
 2. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

 1. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primljenih zakona.

Da biste izbrisli svoje podatke, možete:

 

*             izbrisati sadržaj s određenih google-ovih usluga.

*             Pretražiti zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.

*izbrisati odred1ene gooogle-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njim povezan.

*izbrisati cijeli google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogučiti pristup dijelovima svojeg Gooogle računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

*Postavke preglednika :na primjer,možetekon figurirati preglednik tako da

 

naznačite kada google postavi kolačiće s određene domene ili svih domena. Potom napominjemo da se google usluge za ispravan rad oslanja nakolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika .

 

* Postavke uređaja : vaš ured1aj može imati kontrole koje određuju koje podatke GOOGLE može prikupljati. Naprimjer , na android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

 

DRUGE web stranice

Croaterra nije odgovorna za druge načine i uvjete rada trečih strana.

Croaterra prikuplja i odred1ene osobne podatke putem interakcije korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Google ( YouTube kanal),Instagram i Likedin kao i neke druge društvene mreže.

Croaterra odnosno odgovorne osobe imenovane od Croaterra imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama , Croaterra nepohranjuje te dodatno ne obrad1uje osim u svrhe navedene u ovom dokumentu. Croaterra koristi poslovni profil koristeči usluge Instagrama i youTubea, a o njihovim pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na

INSTAGRAM ONLAIN

https;//help.instagram.com/5195222125107875 YOUTUBE ONLAIN

Https;//policies.google.com/privacy?hl=hr

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane instagrama i/ili YouTubea ili želiteostvariti neko od svojih prava zajamčenih opčim uredbama o zaštiti podataka

Kontaktirajte:

 

 

FALI

 

 

 

 

S obzirom na navedeno, a da Croaterra koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Evropske unije dužni smo vas obavjestiti kako te treće strane koje upravljaju društvenim mrežamamogu prenjeti vaše podatke u USA gdje isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u USA.

Stalo nam je do zaštite vaših podataka i upravo zbog toga smo pkrenuli mehanizme koji će omogučiti još veću razinu zaštite.Transfer podataka u USA vršit ćemo privremeno u odnosu na usluge Google-a i facebooka na temelju članka 4U, odnosno na vašoj privoli ili na izvršenju ugovora, ovisno o okolnostima pojedinačnog slučaja o čemu ćemo vas i dodatno obavjestiti.

Prvremeno prijenos podataka u odnosu na pružatelja usluga Google vršimo na temelju pristanka ispitanika na predloženi prijenos pri čemuuvjek napominjemo da postoje rizici u odnosu na takve prijenose zbog nepostojanja odluke o primjerenosti i odgovarajućih zaštitnih mjera od strane Google ireland ltd., linkedin ireland unlimited company i facebook ireland ltd. Kao samostalnih voditelja obrade.

Croaterra će poslatiposebnu obavjest Korisnicima odnosno kupcima u slučajevima:

* da je prijenos podataka radi sklapanja ili izvršavanja ugovora sklopljenogu interesu vas kao kupca odnosno korisnika, između nas kao voditeljaobrade i druge fizičke ili pravne osobe;ili

*da je prijenos nužan za postavljanje ,ostvarivanje ili obranupojedinih pravnih zahtjeva.

Osim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno i pravovremeno obavještavati te čemo po okončanju postupka koji su u tijeku izmjeniti inaše interne dokumente. O svim poduzetim mjerama ćemo vas obavještavati te ćemo pookončanju postupka koji su u tijeku izmjeniti i naše interne dokumente.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

 

Craterra pohranjuje osobne podate registriranih kupaca internet stranice wwwCroaterra.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade,a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija te šest mjeseci nakon prestanka registracije kupca. U navedenom razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblje.

Croaterra pohranjuje osobne podatke registriranih korisnika primatelja obavjesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade,a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. Podatke o kupcu koji kupuju ostvaruje kao gost ne pohranjujemo dodatno u naše sustave. U potonjem slučaju čuvamo vaše podatke 11 godina i to one koji su nužni da bismo izvršili obveze koje nam nameču računovodstveni, porezni ili drugi važeći propisi Republike Hrvatske. Osobni podaci koji se obrađuju na osnovi privole čuvat će se do povlačenja iste pri čemu vam želimo naglasiti kako će se privola putem skočnog prozora obnavljati istekom godine dana od davanja iste odnosno godinu dana od naknadnog ažuriranja postavke.

 

Kakva prava na privatnost imate?

 

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od croaterre zatražiti sljedeće:

 

Da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

 

Croaterra može pitati kojie vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju. Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 

Zatražiti ispravak pogrešnih podataka

 

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

 

Zatražiti brisanje osobnih podatka

 

Mote tražiti od Croaterra da zaustavi obradu ili da provede brisanje vaših osobnih podataka. Ukoliko vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Croaterra bi mogao pristati biti sposoban za izvođenje tih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podatci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr.porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

Ograničavanje pristupa vašim podacima ( nama i / ili trećim osobama ) u određenim procesima ili u potpunosti

 

Ukoliko želite pobijati točnost podatka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljenje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

Podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

 

Sjetite se da imate pravo na prigovor abradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Croaterra smatra legitimnom.

 

Zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivosti prava)

 

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatski sredstvima, imate pravo tražiti od croaterre prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

 

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Pravila o postupanju s “kolačićima”

 

Kako bi odžavali web stranice I osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini Croaterra koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u raćunalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da “zapamti” akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Večina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferncija korisnika, pomoć pri unosu informacije koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

 

Kolačići se mogu klasificirati:

 

Po trajanju:

 

Privremeni kolačići-pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

 

Trajni kolačići-ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvarnja i obično imaju rok isteka. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost “zapamti me” prilikom prijave, kako ne biste morali upisivati korisničko ime i lozinku svaki put kada posjećujete Croaterra. Croaterra koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim podacima.

 

Po pravnoj osobi od koje dolaze:

Kolačići prve strane-oni dolaze s web stranice koju ste posjetili,a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju Internet stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti Internet stranicu.

 

Kolačić treće strane-postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće ( Instagram, Google Analytics, AdWords).

 

Po svrsi:

 

Neophodni kolačići: ključni su za upotrebu internet stranice bez istih stranica

 

nema svoju punu funkcionalnost. Funkcionalni kolačići mogu uključivati kolačiće koji pružaju uslugu koju je korisnik zatražio. Kolačići za pračenje i analitiku : prikupljaju se aninimno, ne mogu pratiti aktivnosti korisnika na drugim internet stranicama i služe za praćenje ponašanja korisnika te u svrhu mjerenja ponašanja piblike i sastavljanja izvješča za poboljšanja internet stranice.

Marketinški kolačići za personalizaciju ponude te ciljanje i oglašavanje. Upotrebljavaju se za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i njegove interese. Ovi kolačići također se mogu upotrebljavati za mjerenje učinkovitosti kampanje s kojom je korisnik bio u kontaktu tijekom posjeta internet stranica.

 

Koje su vam opcije dostupne?

 

Croaterra vam omogučava da u bilo kojem trenutku ažurirate postavke o kolačićima . također, kolačiče u bilo kojem trenutku možete obrisati . U postavkama možete odabrati koje kolačiće želite prihvatiti.

Vice o pravilima korištenja kolačića možete pročita ti na: Https://www.Croaterra.hr/Pravila-o -postupanju -s-kolacicima

 

Izmjena Izjave o privatnosti

 

Ovu izjavu o privatnosti, Croaterra može izmjeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Croaterra internet stranici . Zato Croaterra poziva kupce i korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se kupac ili korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upučujemo kupca i korisnika da napusti te nepristupa i nekoristi internetsku stranicu Croaterra.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www. Croaterra.hr

 

Croaterra D.O.O.

 

DRAŽEN ANTONIĆ, DIREKTOR